Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży produktów personalizowanych

SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW PERSONALIZOWANYCH

 1. W ofercie Sprzedawcy znajdują się produkty, które mogą zostać spersonalizowane przez Kupującego. Może to nastąpić m.in. poprzez dodanie własnych treści.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania niewłaściwego języka oraz nazw związanych z innymi markami.
 3. Kupujący nie może używać, przesyłać, przedkładać, kopiować ani w żaden inny sposób podawać do wiadomości publicznej nazwisk, słów lub fraz, które:
  1. stanowią lub zawierają nazwę produktu, usługi, firmy, organizacji czy wydarzenia, których prawnym właścicielem jest inny podmiot;
  2. stanowią lub zawierają nazwisko lub pseudonim sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);
  3. naruszają lub mogą naruszać prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  4. zawierają groźby, nawołują do przemocy, zniesławiają, są obsceniczne, dyskryminujące, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem;
  5. lub w inny sposób są dla Sprzedawcy nie do przyjęcia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia w usłudze personalizacji, nazw, słów i fraz (lub ich kombinacji), należących do którejkolwiek z powyższych kategorii. Skutkuje to anulowaniem zamówienia. Ponadto, w takich przypadkach Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości równej wartości zamówionych produktów.
 5. Kupujący zamawiając produkty personalizowane, jednocześnie wyraża zgodę na:
  1. poświadczenie i zapewnienie, że wszelkie nazwy, słowa lub wyrażenia używane, przesyłane, przedstawiane, kopiowane oraz podawane w inny sposób do wiadomości publicznej za sprawą zaprojektowanego przez Kupującego produktu personalizowanego nie należą do żadnej z powyższych kategorii;
  2. zwolnienie (w zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego) Sprzedawcy z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed wszelkimi kosztami, wydatkami, szkodami, stratami i zobowiązaniami zaciągniętymi lub poniesionymi przez Sprzedawcę w wyniku użycia jakichkolwiek nazw, słów lub fraz użytych, wysłanych, złożonych, skopiowanych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej przez Kupującego (w tym wykorzystanie ich na produktach personalizowanych);
  3. umieszczanie wykonanych na zamówienie personalizowanych klapków na stronach internetowych Sprzedawcy, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę i we wszystkich innych materiałach reklamowych w celach marketingowych.
 6. Sprzedawca przygotowuje na zlecenie Kupującego maksymalnie 3 wizualizacje na podstawie materiałów oraz wskazówek przekazanych przez Kupującego. Za każdą kolejną wizualizację Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty dodatkowej.
 7. W zależności od stopnia skomplikowania znakowania na klapkach, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, co może wiązać się z uprawnieniem do naliczenia opłaty dodatkowej.

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY